Tuesday, September 23, 2014

Voorgestelde opvolger VAR maakt opdrachtgever medeaansprakelijk

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft gisteren zijn langverwachte wetsvoorstel naar de Tweede kamer gestuurd, die de zogenaamde Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) moet gaan vervangen. De wet genaamd Wet invoering Beschikking Geen Loonheffing (BGL) moet handhaving van het onderscheid tussen een dienstverband en ondernemerschap door de Belastingdienst beter mogelijk maken.

Huidige situatie
Bij de VAR vraagt een ZZP-er vooraf een oordeel van de belastingdienst of zijn inkomen wel of niet wordt beoordeeld als loon. De opdrachtgever is bij deze aanvraag niet betrokken en ondervindt ook geen gevolgen als achteraf blijkt dat toch sprake was van een dienstbetrekking. De financiële consequenties komen dan dus volledig voor rekening van de ZZP-er. Voor ZZP-ers is de VAR vaak vereist om opdrachten te kunnen werven. Dit werkt schijnconstructies in de hand, waarbij arbeidskrachten op papier zelfstandig werken, maar in de praktijk een dienstbetrekking vervullen.

Overgangsregeling
De huidige regeling met VAR verklaringen blijft bestaan tot de nieuwe wet van kracht is. 
VAR verklaringen over 2014 blijven ook in 2015 van kracht. Ook kan voor het restant van 2014 en voor 2015 nog een VAR verklaring worden aangevraagd, maar die vervalt zodra de nieuwe wet van kracht is. Dan kan voor het restant van 2015 een BGL worden aangevraagd.

BGL
Bij de BGL worden zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de vraag of sprake is van een dienstbetrekking. Dit maakt het mogelijk om zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer aansprakelijk te stellen mocht de Belastingdienst achteraf tot een ander oordeel komen.
De BGL leidt er naar verwachting toe dat er veel meer gewerkt gaat worden via detachering en uitzendkrachten. Enerzijds kan dat komen doordat in lijn met de opzet van de wet schijnconstructies effectiever worden bestreden, maar anderzijds bestaat de vrees dat bedrijven ten onrechte risico's zullen willen vermijden ook zonder dat er sprake is van schijnconstructies.
Webmodule

De BGL dient digitaal te worden aangevraagd via een webmodule waar men al twee jaar mee bezig is. De ZZP-er vult de aanvraag in, waarna er wel of geen BGL ontstaat. In die beschikking staat onder welke omstandigheden de opdracht wordt uitgevoerd. 
Een opdrachtgever kan de verklaring controleren voor hij de opdracht verstrekt en aangeven dat deze wat hem betreft juist is ingevuld. Is zijn verklaring correct, dan wordt de opdrachtgever gevrijwaard van aanspraken door de Belastingdienst achteraf.
Voor de ZZP-er biedt de wet echter geen zekerheid. Die blijft net als nu altijd aansprakelijk als de Belastingdienst achteraf tot een ander oordeel komt, zelfs als de ZZP-er de BGL aanvraag naar waarheid heeft ingevuld.

No comments:

Post a Comment