Thursday, March 19, 2015

Duurzame energie leidt niet tot minder CO2

Op De Digitale Standaard deze week een interessant artikel over het verband tussen CO2-uitstoot en windenergie. Uit cijfers uit Ierland blijkt dat windenergie nauwelijks bijdraagt aan lagere CO2-uitstoot. Dat verhaal hebben we wel vaker gehoord. Volgens het CBS leiden investeringen in windenergie nauwelijks tot verlaging van de CO2-uitstoot. Dat werd door de Minister, Henk Kamp echter bestreden. Het CBS liet vervolgens na om haar bewering te onderbouwen.

Bij deze een overzicht van de Nederlandse elektriciteitsproductie en de CO2-uitstoot van de energiesector in de periode 2010-2013 (bron gegevens: CBS statline).
Uit de cijfers komt duidelijk naar voren dat ook in Nederland de koolstofintensiteit van de energiesector niet daalt ondanks de toenemende opwekking van wind- en zonne-energie.

Saturday, March 7, 2015

First biogas pipeline in the Netherlands

On march 4 the first biogas pipeline in the Netherlands went into operation. The 13 km long pipeline runs from a biogas producing farm in Nieuweroord to an upgrading plant in Wijster. The Wijster upgrading plant is part of an existing biogas plant fed with green waste.

The farm produces 800 m3 of biogas per hour. The pipeline trajectory was picked so nearby biogas producing farms can connect to it. The biogas is upgraded to natural gas quality and injected in the local grid. In addition the upgrading plant also produces CO2 which is used in greenhouses and industry.
Source: Groengas.nl (Dutch)