Sunday, September 7, 2014

Opening post

This blog is for random content. I created two blogs about new developments in the automotive industry: one in Dutch and one in English. This blog for any article I want to publish that doesn't fit those categories.

Dit blog is voor random content. Ik heb twee blogs gemaakt over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van automotobiliteit; één in het Nederlands en één in het Engels. In dit blog plaats ik artikelen die daar niet in thuis horen.

No comments:

Post a Comment