Monday, April 20, 2015

Wiebes komt met alternatief voor VAR en BGL

Staatssecretaris Wiebes van Financiën Wiebes heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat hij een alternatief wil invoeren voor de Beschikking geen loonheffing (BGL). De BGL was voorgesteld als vervanger voor de VAR die de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers regelt. De BGL werd bekritiseerd en het wetsvoorstel invoering BGL zal nu worden aangepast.

Het alternatief voor de BGL is tot stand gekomen na  overleg met vakbonden, zzp-organisaties en werkgeversorganisaties. In het alternatief beoordeelt de Belastingdienst arbeidsrelaties door verschillende overeenkomsten tot opdracht te beoordelen. 

Belangenorganisaties van werkgevers en werknemers, maar ook individuele werkgevers en werknemers kunnen hun overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Overeenkomsten van belangenorganisaties zullen openbaar worden gemaakt, zodat deze als modelovereenkomst door verschillende organisaties kunnen worden gebruikt.

Het gebruik van modelovereenkomsten geeft dezelfde rechtszekerheid als met de BGL de bedoeling was. Opdrachtgevers worden mede aansprakelijk als niet volgens de modelovereenkomst wordt gewerkt. Dit was ook de opzet van de BGL.

Opdrachtnemers blijven er binnen deze systematiek voor verantwoordelijk dat zij fiscaal actief zijn als ondernemer. Zij hoeven straks geen VAR meer aan te vragen, of zoals bij de BGL de bedoeling was een online vragenlijst in te vullen.

De staatssecretaris streeft naar invoering per 1 januari 2016. Tot die tijd blijft de huidige VAR-systematiek gehandhaafd.

No comments:

Post a Comment