Thursday, March 19, 2015

Duurzame energie leidt niet tot minder CO2

Op De Digitale Standaard deze week een interessant artikel over het verband tussen CO2-uitstoot en windenergie. Uit cijfers uit Ierland blijkt dat windenergie nauwelijks bijdraagt aan lagere CO2-uitstoot. Dat verhaal hebben we wel vaker gehoord. Volgens het CBS leiden investeringen in windenergie nauwelijks tot verlaging van de CO2-uitstoot. Dat werd door de Minister, Henk Kamp echter bestreden. Het CBS liet vervolgens na om haar bewering te onderbouwen.

Bij deze een overzicht van de Nederlandse elektriciteitsproductie en de CO2-uitstoot van de energiesector in de periode 2010-2013 (bron gegevens: CBS statline).
Uit de cijfers komt duidelijk naar voren dat ook in Nederland de koolstofintensiteit van de energiesector niet daalt ondanks de toenemende opwekking van wind- en zonne-energie.

No comments:

Post a Comment